Sportování ve VSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda Mgr. Martin Kozák  martinkozak@seznam.cz
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladník PaedDr. Šárka Domalípová domalipova@jinonice.cuni.cz
Hospodář RNDr. Jan Kašpar konz. hodiny Čt 10:30 – 11:30
Členové výkonného výboru Mgr. Martin Kozák

Mgr. Jiří Teplý

RNDr. Jan Kašpar

Mgr. Tomáš Jaroš

Bc. Martin Kudrna

Mgr. Zuzana Vaníčková

PhDr. Marek Paulík

PaedDr. Stanislav Stehno

Mgr. Miroslav Ulrich

Mgr. Jan Schwarzer

Mgr. Lenka Forstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

správce WWW stránek klubu