Sportování ve VŠSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda Mgr. Martin Kozák
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladník PaedDr. Šárka Domalípová
Hospodář RNDr. Jan Kašpar konz. hodiny Čt 10:30 – 11:30

 

 

Členové výkonného výboru Mgr. Martin Kozák

Mgr. Jiří Teplý

RNDr. Jan Kašpar

Mgr. Tomáš Jaroš

Bc. Martin Kudrna
Mgr. Zuzana Vaníčková

Mgr. Petra Kolkusová-Diblíková

Mgr. Lenka Forstová správce WWW stránek klubu
PaedDr. Stanislav Stehno
Mgr. Miroslav Ulrich
Mgr. Jan Schwarzer