Sportování ve VŠSK probíhá mimo rámec povinné tělesné výchovy a je určeno především, pro studenty MFF, kteří projeví zájem aktivně se zapojit do činnosti v některém oddílu.

Personální složení

Předseda Mgr. Martin Kozák  martinkozak@seznam.cz
Tajemník Mgr. Jiří Teplý správce WWW stránek klubu
Pokladník PaedDr. Šárka Domalípová domalipova@jinonice.cuni.cz
Hospodář RNDr. Jan Kašpar konz. hodiny Čt 10:30 – 11:30
Členové výkonného výboru Mgr. Martin Kozák

Mgr. Jiří Teplý

RNDr. Jan Kašpar

Mgr. Tomáš Jaroš

Bc. Martin Kudrna

Mgr. Zuzana Vaníčková

Mgr. Petra Kolkusová-Diblíková

PaedDr. Stanislav Stehno

Mgr. Miroslav Ulrich

Mgr. Jan Schwarzer

Mgr. Lenka Forstová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

správce WWW stránek klubu